قنات شناسی

» سه‌شنبه ٢ شهریور ،۱۳٩٥ :: مقایسه تطبیقی تقویم زراعی درنقاط مختلف حوزه پژوهش
» شنبه ٢۱ فروردین ،۱۳٩٥ :: دنباله ی شیوه های مدیریت سنتی در قنات
» دوشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳٩٤ :: نظام آبیاری با قنات
» یکشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳٩۳ :: شیوه های زمان سنجی و تقسیم آب در قنات
» چهارشنبه ٢۸ آبان ،۱۳٩۳ :: شیوه های زمان سنجی با ستاره و تشت ( ساعت آبی )
» یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳٩۳ :: قنات شناسی . راه هاو وسایل سنجش زمان درنظام تاق بندی (2)
» یکشنبه ۳ فروردین ،۱۳٩۳ :: راه هاو وسایل سنجش زمان در نظام تاق بندی
» چهارشنبه ٢٥ دی ،۱۳٩٢ :: دنباله واحدهای سنجش حجم آب
» شنبه ۱٦ آذر ،۱۳٩٢ :: دنباله ی وسایل وراه کارهای اندازه گیری حجم آب
» دوشنبه ۸ مهر ،۱۳٩٢ :: نظام های سنتی سنجش وواحدهای اندازه گیری درتقسیم آب
» سه‌شنبه ٢ شهریور ،۱۳٩٥ :: قنات شناسی
» چهارشنبه ٦ شهریور ،۱۳٩٢ :: فنون حفر قنات
» یکشنبه ٦ امرداد ،۱۳٩٢ :: قنات شناسی
» سه‌شنبه ٢٢ اسفند ،۱۳٩۱ :: حفر قنات
» شنبه ۱۸ آذر ،۱۳٩۱ :: شیوه ی حفرقنات
» چهارشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳٩۱ :: ابزارکار و گروه کاری مقنی
» یکشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳٩۱ :: فن آوری های حفرقنات
» پنجشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳٩۱ :: تاریخچه ی قنات
» یکشنبه ۸ امرداد ،۱۳٩۱ :: مروری برتاریخ یزد
» جمعه ٦ امرداد ،۱۳٩۱ :: قنات شناسی
design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir