فنون حفر قنات

 

د-پشته:حد فاصل دو حلقه چاه پشته نام دارد ، این فاصله با عمق چاه رابطه مستقیم دارد ، درچاه های اول که عمق زیادتر است فاصله ی پشته ها نیز زیادتر است ، ولی درعمق کم فاصله ها را نزدیکتر می کنند تا گل با سرعت بیشتری  تخلیه شود .عرفاً فاصله هرپشته 50تا60متراست .

مشکلات حفاری:مقنی در حین کار گاهی با مشکلاتی روبرو می شود و موانعی سر راه او قرار می گیرد که ناچار است راه حلی بیابد ، از آنجمله است

1-دم داشتن چاه:چون چاه های اولیه ممکن است دم داشته باشد ( به علت سفتی خاک و عدم نفوذ هوا اکسیژن در ته چاه کم باشد) و تنفس را دشوار کند برای پیش گیری از خطرات احتمالی هر چاهی را که می کنند یک چاه هم به عنوان جفته بادو (    JOFTABÂDU) در نزدیکی آن حفر می کنند ، فاصله ی این چاه باچاه اصلی حدود10متر است ، دم کردن چاه به نوع گل آن بستگی دارد اگر گل منفذ داشته باشد ، چاه کمتر دم می کند ، اگر به اصطلاح دوخته باشد یعنی گل آن فشرده  و دارای سرب باشد چاه بیشتر دم می کند

2-دویل کنی ( DEVIL KANI) :گاهی در هنگام حفر میله یاچاه به رگه ای از آب برخورد می کنند و چاه به اصطلاح آبی می شود بطوری که ادمه کار مقدور نیست ، درچنین مواردی اول راهرو را کنده از زیرچاه مزبور ردمی شوند سپس به کمک قطب نما محل اتصال چاه به راهرو را شناسایی کرده و از سقف راهرو شروع به حفر چاه می کنند تاسوراخ شده به چاه اصلی برسند ، چون حفاری در چنین شرایطی فوق العاده سخت است  بخصوص که آب هم ازسقف می ریزد برای رفع این اشکال

 اولاً- لباس پوست یاآب بارشی می پوشند

ثانیاً- چاه رادراین قسمت که دویل نام دارد برعکس چاههای معمولی به صورت چهار گوش می کنند

3-شولاتی (Šulăti) گاهی نیز درحین کار با خاک رس برخورد می کنند که دراثر مخلوط شدن باآب شولات می شودکه عبوراز آن دشوار وگاه به دلیل احتمال ریزش غیر ممکن است ،. درچنین  مواردی اقدام به کول kaval) ) گذاری یاسنگ بند می کنند ، یعنی راهروراباکول ، سنگ یاآجرمی پوشانند ، قناتهای قدیمی که راهروآنها را باآجر پوشش داده اند به قنات گور بندی (  gowrbandi) معروف است

4-برخورد با تخته سنگ :گاهی مقنی در خود با موانعی مثل سنگ برخورد می کند اگر قابل تراش یاانفجار باشد که به همین وسیله  مانع راکنار می زند در غیر این صورت آن را دور می زند . برای دور زدن باید به گونه ای عمل کند که پس از عبور از مانع در مسیر اولیه قرار گیرد .

/ 0 نظر / 134 بازدید